توسعه سامانه های نرم افزاری نگین - توسن
جاب ویژن
استخدام
آزمونگر فنی و مهندس کنترل کیفیت (تست عملکرد سیستم)

توسعه سامانه های نرم افزاری نگین - توسن

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۸ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرایط احراز:
آشنایی کافی با زبان SQL و محیط (Oracle (PL/SQL
آشنایی با مهندسی نرم افزار، فرآیند تولید و تست نرم افزار
آشنایی با اصول شی گرایی
آشنایی با تست نرم افزار و کنترل کیفیت
آشنایی با روشها و استانداردهای موجود در زمینه تست ، طراحی آزمون نرم افزار
توانایی بررسی مستندات فنی نرم افزارو اطمینان از کامل بودن آنها
توانایی شناسایی و تحلیل نواقص نرم افزار
ترجیحا آشنایی با کسب و کار بانکی
توانایی کار گروهی
توانایی حل مساله
علاقمند به توسعه شخصی

وظایف براساس سطح دانش افراد و طبق شرح شغل آزمونگر فنی و مهندس کنترل کیفیت نرم افزار (تست عملکرد سیستم)، وظایف در داخل سازمان تعریف شده است.