گلدیران
ایران تلنت
استخدام
Budget and Reporting Specialist

گلدیران

تهران

حقوق:

47119217

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شرکت صنایع گلدیران به دنبال یک کارشناس بودجه و گزارشات است که مسئولیت موارد زیر را برعهده خواهد داشت: ● تهیه گزارش تجزیه سنی مشتریان به صورت هفتگی. ● تهیه بودجه نقدی به صورت ماهانه. ● تهیه گزارش‌های مربوط به ارزش افزوده و ارسال آن. ● تهیه فایل‌های مربوط به کنترل بودجه نقدی ماهانه. ● تهیه فایل کنترلی بهای تمام شده به صورت ماهانه. ● تهیه برخی گزارش‌های به منظور تکمیل صورت‌های مالی ماهانه و گزارش عملکرد سود و زیان شرکت. ● تهیه فایل‌های مربوط به فروش ماهانه. ● تهیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز اداره دارایی و بیمه تأمین اجتماعی. ● تهیه گزارش‌های مقایسۀ بودجه و واقعیت.