ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Digital Product Operations Manager: Video Services

ايرانسل

تهران

حقوق:

75535247

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۸ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● همکاری با مدیران بخش و مدیران ارشد در طراحی و اجرای استراتژی P&S دیجیتال داخلی و خارجی و نقشه راه. ● برقراری ارتباط با ITS، فروشندگان فنی و غیره برای مدیریت درخواست‌های شریک و یکپارچه‌سازی نیازها برای کار با تیم‌های عملیاتی برای جمع‌آوری، اولویت‌بندی و برقراری ارتباط چالش‌های مرتبط با محصول که باید توسط محصول و مهندسی در توسعه آینده در نظر گرفته شود. ● خدمت به عنوان کارشناس موضوع فنی (SME) برای محصولات و خدمات دیجیتال MTNIrancell. ● هدایت تیم به شناسایی الزامات فنی توانمندسازهای دیجیتال بر اساس نقشه راه محصول دیجیتال، تجربه و گزارش های عملکرد و اطمینان از همسویی آنها با استراتژی دیجیتال.