راهنما(نیازمندی های همشهری)
استخدام
بازاریابی

باغ شمال

حقوق:

3 تا 5 میلیون تومان

نوع قرارداد:

منعطف

تاریخ:

۲۳ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
بدون داشتن سرمایه کسب در آمد کنید روزانه 500 هزار تومان کسب درآمد کنید