گلدیران
ایران تلنت
استخدام
Marketing Communications Expert

گلدیران

تهران

حقوق:

35369162

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● سازماندهی و پیگیری تهیه مطالب محتوای دیجیتال برای رسانه‌های اجتماعی و وب سایت‌ها. ● سازماندهی، اجرا و پیگیری بنرهای محتوای دیجیتال برای وب‌سایت‌ها و غیره. ● پیگیری فعالیت‌های OOH. ● تهیه طرح بودجه مارکوم.