گلدیران
ایران تلنت
استخدام
Sales & Marketing Training Manager

گلدیران

تهران

حقوق:

72250462

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۱۶ خرداد، ۱۴۰۱