ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Data Scientist

ايرانسل

تهران

حقوق:

60546615

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۱ اردیبهشت، ۱۴۰۱