شیپور
استخدام
استخدام نیرو جهت کار صنعتی در شهرک صنعتی منتظریه ویلاشهر

نجف آباد

حقوق:

مطابق وزارت کار

تاریخ:

۱۴ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام نیرو جهت کار در کارگاه جوشکاری. همراه با بیمه. عیدی. سنوات و ........