شیپور
استخدام
پرستاری از کودک ی

شاهین شهر

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

نوع قرارداد:

پاره وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
پرستاری وانجام کارهای خانه