همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس فرایندها و سیستم های فنی

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
لزوم آشنایی با مفاهیم استراتژی و مدل‌های سیستمی
آشنایی با چارچوب‌های فرآیندی خصوصا چارچوب eTOM
ترجیحا دارا بودن دانش فنی در حوزه کامپیوتر، مخابرات، صنایع و مدیریت IT
و نیز آشنایی با ابزارهای سیستمی

 برخی از وظایف مورد انتظار:
برگزاری جلسات با ذی‌نفعان
طراحی فرآیند بر روی ابزارهایی نظیر  Visual paradigm
تهیه و تدوین روش‌های اجرایی، دستورالعمل، فرم‌ها و ...

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
توانایی برگزاری جلسات با ذی نفعان و مدیریت جلسه در راستای توافق طرفین بر روی فرآیند مشخص
توانایی تبدیل نیاز ذی نفعان به جریان‌های کاری و فلوچارت
توانایی تدوین فرآیند و روش‌های اجرایی
توانایی استخراج شاخص و پایش آن
توانایی بهینه سازی فرآیندهای موجود