دیوار
استخدام
فروشنده تمام وقت

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۳۰ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک نفر نیرو کار تمام وقت جهت کار در پروتئینی سوسیس و کالباس نیازمندیم