گلدیران
ایران تلنت
استخدام
IT Business Analyst

گلدیران

تهران

حقوق:

52469975

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۰ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
ما یک شرکت تولید کننده الکترونیکی مصرف‌کننده موفق هستیم که به دنبال تحلیلگر کسب‌وکار آن هستیم که مسئول این موارد است: * شناسایی، ارزیابی و مستندسازی فرایندهای تجاری. * تجزیه و تحلیل شکاف در فرایندهای تجاری و ارائه راه‌حل. * ادامه و تعامل موثر با لایه‌های مختلف کارکنان برای درک نیازها و الزامات تجاری. * مدیریت پروژه‌ها و فرآیندهای برنامه‌های تجاری برای تحویل و پیاده‌سازی به موقع و کامل. * پشتیبانی از کاربران در برنامه تجاری اجرا شده، تغییر درخواست‌ها و پیشرفت‌ها. * اطمینان از استفاده از قابلیت‌های برنامه تجاری و یکپارچگی فرآیندها. * مدیریت رابطه با تامین کنندگان و اطمینان از تحویل پروژه‌ها با کیفیت خوب و جدول زمانی مورد توافق. * تجزیه و تحلیل الزامات گزارش توابع و همسویی با تیم مربوطه در تحویل. * مدیریت مجموعه پروژه‌ها و ارائه دید به ذینفعان در مورد پیشرفت وظایف و پروژه‌ها.