ابزار رونیکس
ایران تلنت
استخدام
Digital Marketing Supervisor

ابزار رونیکس

تهران

حقوق:

45068320

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۴ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
1. پایش و تحلیل دیتاها و رفتار کاربران و سفر مشتری در وبسایت 2. بهبود نرخ تبدیل وبسایت و کانال های بازاریابی 3. مدیریت و تحلیل داده ها در کمپین های تبلیغاتی 4. بهینه‌ سازی بودجه کمپین‌ها متناسب با تارگت‌های بیزنسی 5. تهیه گزارش‌های تحلیلی از اقدامات انجام شده با توجه به نتایج به دست‌آمده و ارائه پیشنهاد برای بهبود 6. همکاری با تیم سئو و محتوا و شبکه های اجتماعی برای محقق کردن تارگت های بیزینسی 7. برقراری ارتباط با تیم محصول و تیم فنی برای پیدا کردن چالش ها و تلاش برای حل آنها 8. ایجاد رشد حداکثری از طریق فعالیت های تحلیلی عملکردی 9. ایجاد و بهینه سازی Customer Journey ها 10. حصول اطمینان از برنامه ریزی، اجرا، بهینه سازی موفقیت آمیز برای KPIهای کاربری کلیدی از طریق کانال های رسانه ای مختلف 11. انجام سایر امور محوله از طرف مافوق.