گلستان
میز کار
استخدام
کارشناس گرافیک

گلستان

تهران (محدوده غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. مشارکت در مطالعه تئوری و بصری و بررسی نمونه آثار گرافیک مرتبط با محصولات سازمان . مشارکت در تجزیه و تحلیل کاربرد طرح خواسته شده به منظور طراحی متناسب با هدف و موارد مطرح شده در سفارش طرح . ارائه ایده جدید و خلاقیت در پروژه های طراحی . مشارکت در ارائه پیش طرح های متعدد از نظر ایده و کانسپت و ساختار گرافیک به مدیر واحد تبلیغات . پیاده سازی طرح با استفاده از نرم افزار های طراحی و ارائه طرح به صورت مطلوب به مدیر واحد تبلیغات . پیگیری تائید طرح توسط سفارش دهنده و رفع مشکلات موجود براساس نظر واحد . مشارکت در امور عکاسی، نمایشگاهی و نظارت چاپ در صورت نیاز. مشارکت در مطالعه تئوری و بصری و بررسی نمونه آثار گرافیک مرتبط با محصولات سازمان . مشارکت در تجزیه و تحلیل کاربرد طرح خواسته شده به منظور طراحی متناسب با هدف و موارد مطرح شده در سفارش طرح . ارائه ایده جدید و خلاقیت در پروژه های طراحی . مشارکت در ارائه پیش طرح های متعدد از نظر ایده و کانسپت و ساختار گرافیک به مدیر واحد تبلیغات . پیاده سازی طرح با استفاده از نرم افزار های طراحی و ارائه طرح به صورت مطلوب به مدیر واحد تبلیغات . پیگیری تائید طرح توسط سفارش دهنده و رفع مشکلات موجود براساس نظر واحد . مشارکت در امور عکاسی، نمایشگاهی و نظارت چاپ در صورت نیاز