توسعه سامانه های نرم افزاری نگین - توسن
جاب ویژن
استخدام
تحلیلگر کسب و کار بانکی

توسعه سامانه های نرم افزاری نگین - توسن

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۵ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
وظایف این شغل براساس سطح دانش افراد، طبق سند شرح شغل در داخل سازمان تعریف شده است.شرایط احراز:آشنایی با کسب و کار عملیات بانکیآشنایی با متدولوژی ها و ابزارهای تحلیل نرم افزار (rup,agile,…)آشنایی با فرایند تحلیل نیازمندی های نرم افزارآشنایی با تحلیل فرایندی (آشنایی با ابزار BPNM)