گلستان
میز کار
استخدام
کارشناس بازرگانی خارجی

گلستان

تهران (محدوده غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. تهیه گزارش های مربوط به تعیین اهداف فروش . بررسی و پاسخ به استعلامات تعویض و لغو قرارداد . درخواست تسویه حساب سالانه از تأمین کنندگان . تماس مستقیم با تهیه کنندگان و فروشندگان خارجی . مکاتبه، پیگیری و انجام کلیه امور اعم از تنظیم و ثبت سفارش ها تا حصول نتیجه نهایی خرید و ورود کالا . درج کلیه اطلاعات مربوطه در سامانه های نرم افزاری شرکت . هماهنگ سازی سفارش ها با بررسی کالاهای موجود ، کالاهای در راه و ثبت سفارش جدید . تهیه ی گزارش مغایرت های مالی و تعدادی بین مدارک بارگیری و رسید انبار . تهیه ی گزارش بررسی دوره ای اهداف فروش . انجام امور محوله مرتبط از سوی مقام مافوق. تهیه گزارش های مربوط به تعیین اهداف فروش . بررسی و پاسخ به استعلامات تعویض و لغو قرارداد . درخواست تسویه حساب سالانه از تأمین کنندگان . تماس مستقیم با تهیه کنندگان و فروشندگان خارجی . مکاتبه، پیگیری و انجام کلیه امور اعم از تنظیم و ثبت سفارش ها تا حصول نتیجه نهایی خرید و ورود کالا . درج کلیه اطلاعات مربوطه در سامانه های نرم افزاری شرکت . هماهنگ سازی سفارش ها با بررسی کالاهای موجود ، کالاهای در راه و ثبت سفارش جدید . تهیه ی گزارش مغایرت های مالی و تعدادی بین مدارک بارگیری و رسید انبار . تهیه ی گزارش بررسی دوره ای اهداف فروش . انجام امور محوله مرتبط از سوی مقام مافوق