شیپور
استخدام
نیرو ساده جهت خط تولید تولیدی یخچالهای صنعتی

پاکدشت

حقوق:

مطابق وزارت کار

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
دارای بیمه تکمیلی - صبحانه - ناهار - بیمه تامین اجتماعی از روز اول - وام - حقوق به موقع - اضافه کار - پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب