گلدیران
ایران تلنت
استخدام
Marketing Skills Development Manager

گلدیران

تهران

حقوق:

72250462

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۹ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
ما یک شرکت تولید الکترونیکی مصرف‌کننده موفق هستیم که به دنبال مدیر توسعه مهارت‌های بازاریابی با تجربه هستیم که مسئول موارد زیر است: - توسعه، پیشنهاد و نگهداری یک ساختار سازمانی که با بهترین شیوه گلدیران مطابقت دارد و نشان‌دهنده تکامل بازار محلی است. - مدیریت "تناسب سازمان"، پیاده‌سازی و نگهداری روان در بازار کلیه ابتکارات توسعه بازاریابی تولید شده مرکزی. - اطمینان حاصل کردم که سازمان با بهبود کمبودهای عملکرد و افزایش توسعه کارکنان فردی، به تعالی بازاریابی دست می‌یابد. - ایجاد یک برنامه اجرایی در مورد ساختار سازمان، اولویت‌های استخدام و توسعه، که با توافق با مدیران بازاریابی و توزیع برند و تجارت، نیازهای سازمان را برآورده می‌کند. - پشتیبانی از مدیریت خط در استخدام پرسنل بازاریابی و توزیع جدید تا سطح M / bm برای اطمینان از انتخاب بالاترین کالیبر کارکنان و اطمینان از مناسب بودن فرآیند جذب برای نیازهای سازمان بازاریابی. - اطمینان حاصل کردم که تمام برنامه‌های توسعه بازاریابی تا بالاترین سطح انجام شود تا اطمینان حاصل شود که اهداف توسعه بازاریابی به طور کامل برآورده می‌شوند. - توسعه و اجرای یک برنامه شغلی برای کلیه عملکردهای بازاریابی. - توسعه یک استراتژی آموزشی و توسعه‌ای برای کارکنان بازاریابی با شناسایی اولویت‌ها و نیازهای آموزشی از اندازه‌گیری عملکرد بازاریابی، جلسات مدیریت خط و ارزیابی‌های فردی. - نظارت بر آموزش القایی، مستمر و توسعه‌ای کلیه کارکنان بازاریابی به منظور کمک به مدیریت خط در زمینه آموزش حین کار. - ارزیابی اثربخشی توسعه کارکنان از طریق ارزیابی ماژول های توسعه گلدیران، برنامه‌های توسعه تولید شده محلی و میزان بهبود عملکرد در بین کارکنان بازاریابی به منظور ارائه اصلاحات و راه‌حل‌ها. - مدیریت ترجمه و انطباق برنامه‌های توسعه مرکزی تولید شده و تولید برنامه‌های محلی برای اطمینان از در دسترس بودن کلیه منابع مورد نیاز برای حمایت از برنامه اجرا. - مدیریت بودجه توسعه کارکنان برای اطمینان از اینکه سرمایه‌گذاری و منابع به موثرترین و کارآمدترین روش استفاده می‌شود. - اطمینان از اجرای روان برنامه سالانه کنوانسیون بازاریابی و توسعه موضوع برای بخش بازاریابی، هدایت موضوع در طول سال. - تجزیه و تحلیل مناسب در مورد شکاف‌های مشاهده‌شده در طول بازدیدهای می‌دانی و ارائه آموزش / دوره‌های نسبی برای غلبه بر شکاف‌ها.