الکترونیک برتر
دانشکار
استخدام
کارشناس کنترل پروژه

الکترونیک برتر

حقوق:

3800000 - 6000000

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرایط احراز:

  • روحیه کار تیمی
  • کنترل و هماهنگی سفارشات فنی
  •  آموزش و آشنایی با نقشه های فنی