گلستان
جاب ویژن
استخدام
سرپرست هوش تجاری (BI)

گلستان

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۰ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
تحلیل نیازمندی های سازمان و ارائه راهکار مناسبتولید دیتا مدل و انبار داده مناسبتولید داشبوردهای مدیریتی جدید و توسعه و پشتیبانی داشبوردهای موجودتسلط بر کوئری نویسی در محیط SQL SERVERتسلط بر مفاهیم هوش تجاری (BI)تسلط بر ابزارهای گزارش گیری، تولید داشبوردهای مدیریتی وKPI ها مسلط به مفاهیم انبارداده (Data Warehouse)و هوش تجاریمسلط به SSIS ، ایجاد و به روزرسانی و بهینه سازی فرآیندهای ETLمسلط به SSAS , مفاهیم Cube و زبان MDX و DAXآشنایی با ابزار SSRS و ابزار های Visualization