شیپور
استخدام
به خانم مربی رقص نیازمندیم

بوشهر

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۱ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
حقوق 12 میلیون با سرویس ایاب و ذهاب