همراه اول
ایران تلنت
استخدام
Core Optimization Manager

همراه اول

تهران

حقوق:

68414802

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● فعالیت‌های بهینه‌سازی شبکه اصلی و تنظیم پارامترهای End to End Core Network را برای اطمینان از ثبات و کیفیت در سراسر شبکه مدیریت کنید. ● اطمینان حاصل کنید که عملکرد شبکه اصلی CS، PS، IMS و VAS بهینه شده است و ظرفیت کافی برای دستیابی به اهداف مالی در CAPEX و OPEX را دارد. ● پیش بینی ترافیک تمام خدمات شبکه اصلی را برای ارائه الزامات توسعه و بهینه سازی انجام دهید. ● ممیزی‌های فعال، واکنشی و بهینه‌سازی کل دامنه شبکه اصلی (CS/PS/IMS/VAS) را برای اطمینان از کیفیت در سراسر شبکه انجام دهید. ● استقرار توابع شبکه مجازی مجازی (VNF) را بر روی پلتفرم (مجازی سازی توابع شبکه (NFV) مرور کنید و بهینه سازی هایی را برای افزایش بهره وری منابع زیرساخت انجام دهید. ● گزارش های اندازه گیری و تجزیه و تحلیل عملکرد هفتگی و ماهانه را برای بهبود کیفیت شبکه و تجربه کاربر ارائه دهید. ● مشارکت فعال در فرآیندهای برنامه ریزی شبکه اصلی و برنامه های موجود برای اطمینان از کارایی طراحی شبکه اصلی. ● دستیابی به نسبت کیفیت شبکه اصلی و KPIهایی که رابطه مستقیمی با وفاداری مشتری و ادراک کیفی از شبکه دارند به منظور مدیریت تجربه مشتری. ● 5GC و فناوری نسل بعدی را مطالعه کنید و تیم را برای یک برنامه بهینه سازی سازماندهی شده در حین و پس از راه اندازی سرویس آماده کنید. ● فرآیندهای بهینه سازی مبتنی بر داده را انجام دهید و تیم را برای برنامه های بهینه سازی خودکار آماده کنید. ● رفع تنگناهای شبکه و کشف راه حل های مرتبط برای بهبود تجربه کاربر داده. ● روی کیفیت خدمات Voice over data (به عنوان مثال: VoLTE، VoIP) تمرکز کنید و تنظیمات لازم را بین شبکه اصلی و رادیویی برای KPI و KQI بهتر انجام دهید. ● فروشندگان را با توجه به تشخیص هرگونه اشتباهی که می تواند بر اهداف بلندمدت یا کوتاه مدت در ابعاد فنی و تجاری در حوزه اصلی تأثیر منفی بگذارد، مدیریت کنید. این امر از طریق شناسایی هر گونه تجربه درآمد/مشتری که بر مشکلات تأثیر می گذارد و واداشتن فروشندگان برای حل آنها با ارائه راه حل های بهینه سازی اتفاق می افتد. ● هسته NW را برای اتصالات متقابل با سایر سیستم ها (سیستم شارژ، RAN و غیره) بهینه کنید. ● اطمینان حاصل کنید که پیگیری‌های مرتبط با فروشنده برای فعال‌سازی مجموعه ویژگی‌ها بر اساس نیازهای شبکه انجام می‌شود.