ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Enterprise Business Sales Executive

ايرانسل

تبریز

حقوق:

32188912

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● برای برقراری ارتباط با تیم‌های پشتیبانی کسب‌وکار سازمانی برای حل مشکلات فرآیند فروش حساب EB. ● تعامل و ارائه بازخورد به موقع به تیم مهندسی پیش فروش در مورد نیازهای جدید مشتریان. ● برای اجرای برنامه‌های مدیریت حساب سازمانی در بخش‌های سازمانی اختصاص‌یافته (شرکت‌های دولتی، شرکت‌های بزرگ خصوصی (LE)، یا شرکت‌های کوچک متوسط ​​(SMEs)) در راستای سیاست‌های فروش، اهداف و الزامات MTNIrancell. ● اطمینان از تحویل به موقع و با کیفیت بالا محصولات و خدمات به حساب های EB طبق شرایط توافق شده. ● برای دستیابی به اهداف فروش و فراتر از آن ها همانطور که برای حساب های EB تجویز شده است. ● هدایت فروش راه حل های موجود با استفاده از فروش متقابل و افزایش فروش. فرصت ها و کمک به راه اندازی مجموعه جدیدی از راه حل های همگرایی در حساب های EB. ● برای به روز رسانی خطوط لوله فروش، فرصت های جدید مربوط به حساب های موجود را ثبت کنید و آنها را در سیستم CRM دنبال کنید. ● اجرای طرح فروش حساب های EB همراستا با طرح تجاری و بازاریابی MTNIrancell. ● توصیه و ترویج آموزش استفاده از محصولات MTNIrancell برای حساب های جدید به منظور کاهش درخواست های پس از فروش. ● ارائه پیشنهادات و ارائه راه حل در مورد الزامات حساب های EB. ● مشارکت و همکاری در راه اندازی محصولات جدید حساب های EB. ● توسعه و اجرای رویه های عملیاتی برای افزایش عملکرد فروش. ● تجزیه و تحلیل و تهیه پیشنهادها و مناقصه ها بر اساس اطلاعات حساب های EB. ● تهیه گزارش وضعیت فروش هفتگی و ماهانه به مدیریت.