ایده آز طب
دانشکار
استخدام
کارشناس فروش

ایده آز طب

یزد

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۰۲ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شرکت در جهت توسعه فروش در استان های غیر از یزد نیازمند نیرویی با روابط عمومی و پیگیر جهت جذب توزیع کنندگان می باشد با بیمه کل ماه و حقوق به اندازه و منصفانه به همراه سرویس رفت و برگشت