گلدیران
ایران تلنت
استخدام
Senior Internal Auditor

گلدیران

تهران

حقوق:

47119217

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۹ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● اجرای پروژه‌های حسابرسی داخلی واحدهای مورد بررسی. ● شرکت در جلسات مصاحبه با واحد مورد بررسی و ارائه خلاصه مصاحبه‌ها به سرپرست پروژه. ● مستندسازی و تهیه کاربرگ‌های مناسب مبتنی بر دستورالعمل مستندسازی. ● رفع نکات معوق تعیین شده توسط سرپرست یا مدیر پروژه. ● بررسی کنترل‌های داخلی و فرآیندهای سازمانی و ارائه پیشنهادهای بهبود در جلسات گروهی. ● پیگیری اجرای راهکارهای و رهنمودهای پیشنهادی واحد حسابرسی داخلی. ● انجام سایر موارد ارجاعی از طرف مدیر و سرپرست حسابرسی. ● رسیدگی صورت‌های مالی واعلام نتایج حاصله.