گلستان
میز کار
استخدام
کارشناس منابع انسانی

گلستان

تهران (محدوده غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. توانایی کار تیمی . مشارکت در فرآیند طراحی نظام حقوق و دستمزد . مشارکت در فرآیند جامعه پذیری پرسنل . مشارکت در فرایند ارزیابی عملکرد . مشارکت در عارضه یابی، ارائه پیشنهاد و بهبود فرایندهای منابع انسانی. توانایی کار تیمی . مشارکت در فرآیند طراحی نظام حقوق و دستمزد . مشارکت در فرآیند جامعه پذیری پرسنل . مشارکت در فرایند ارزیابی عملکرد . مشارکت در عارضه یابی، ارائه پیشنهاد و بهبود فرایندهای منابع انسانی