گلستان
میز کار
استخدام
کارشناس برنامه ریزی

گلستان

تهران (محدوده غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. برنامه ریزی تامین مواد اولیه و تولید بر اساس سفارشات دریافتی و سایر اطلاعات . همکاری در تدوین فهرست مواداولیه محصول . کنترل موجودی . ارتباط مستمر با مدیر تولید در خصوص تحقق برنامه تولید. برنامه ریزی تامین مواد اولیه و تولید بر اساس سفارشات دریافتی و سایر اطلاعات . همکاری در تدوین فهرست مواداولیه محصول . کنترل موجودی . ارتباط مستمر با مدیر تولید در خصوص تحقق برنامه تولید