شیپور
استخدام
کارگر ساده دوغاب ریز وارد

اصفهان

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

پاره وقت

تاریخ:

۱۱ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کارگر وارد میخام محدوده ارغوانیه ساعت کاری 8نیم میای در خونه 9 سر کاریم تا 2 بعدش تا 4 استراحت 7 کار تعطیل