دیوار
استخدام
حسابدار اشنا به کامپوتر

بازار

حقوق:

از ۵ تا ۶ تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۳ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
حسابداری چرم و‌کفش با سیستم برنامه اسان در محیط دنج ارام