گلدیران
ایران تلنت
استخدام
IT Infrastructure Expert

گلدیران

تهران

حقوق:

72411791

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● انجام فرآیندها و شیوه های تعریف شده برای مدیریت سیستم ها، نرم افزارها و شبکه ها برای اطمینان از عملکرد سازگار و قابل اعتماد برای رفع نیازهای تجاری. ● مشکلات سیستم را عیب‌یابی، عیب‌یابی و حل کنید و/یا به قطعی‌ها پاسخ دهید. ● با نظارت، اجرای آزمایش‌ها و عیب‌یابی قابلیت اطمینان سیستم‌ها و شبکه‌ها را حفظ کنید. ● برای نصب سیستم عامل ها و نرم افزارها، ارتقاها و وصله ها را آزمایش و انجام دهید ● پشتیبان گیری و طرح های سیستم های نصب شده را نظارت کنید. ● با برنامه های بازیابی برای هر عملکرد مهم آشنا باشید. ● ممکن است سیستم‌ها، شبکه‌ها و نرم‌افزارها را نصب، پیکربندی، نگهداری، ارتقاء و پشتیبانی کند. ● اسناد سیستمی از فرآیندها، رویه‌ها، طرح‌ها و پیکربندی‌ها را ایجاد و نگهداری کنید.