شیپور
استخدام
بازاریاب خانم

بهنمیر

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۲ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کسب و کار خانگی پاره وقت اگر فروشنده خوبی هستی و سر و زبون خوبی داری بهم زنگ بزن