کاریابی های حضوری
استخدام
پایه یک

لنجان

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

قراردادی

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
پایه یک