شیپور
استخدام
همکاری در کارگاه بسته بندی زغال

بناب

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک نفر همکار جهت کار در کارگاه بسته بندی زغال نیازمندیم محیطی سالم و دوستانه ساعت کاری 8 تا 5/5 بعدازظهر صبحانه ‌و ناهار روزمزد ترجیحا دارای وسیله نقلیه