شیپور
استخدام
پستهاسازماهر زنانه

تبریز

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به چندنفرپستهاسازماهر زنانه مجلسی خانم یاآقا نیازمندیم تصویه سرهفته بیمه تامین اجتماعی مکان دنج وآرام پاداش آخرسال کارتاآخرین روزعید مدام مدام