گلدیران
میز کار
استخدام
Head of Technical Department

گلدیران

تهران (محدوده شمال غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. نظارت بر طراحی‌های تهویه مطبوع. . نظارت بر تطابق محصولات وارداتی با استانداردهای مورد نیاز سازمان. . کنترل نهایی و تأییده فنی پروژه‌های قرارداد شده. . کنترل و تأییده نقشه‌های اجرایی. . نظارت در نیازسنجی، اجرا و برنامه ریزی کلاس‌های آموزشی برای نمایندگان و مشاوران. . نظارت بر تهیه کاتالوگ‌های محصولات، کنترل عملکرد پرسنل فنی، کنترل طراحی‌ها و انتخاب تجهیزات مطابق با اهداف فروش.. نظارت بر طراحی‌های تهویه مطبوع. . نظارت بر تطابق محصولات وارداتی با استانداردهای مورد نیاز سازمان. . کنترل نهایی و تأییده فنی پروژه‌های قرارداد شده. . کنترل و تأییده نقشه‌های اجرایی. . نظارت در نیازسنجی، اجرا و برنامه ریزی کلاس‌های آموزشی برای نمایندگان و مشاوران. . نظارت بر تهیه کاتالوگ‌های محصولات، کنترل عملکرد پرسنل فنی، کنترل طراحی‌ها و انتخاب تجهیزات مطابق با اهداف فروش.