شهرک گلستان
بانی کار
استخدام
بازاریاب

شهرک گلستان

حقوق:

بیش از پنج میلیون

تاریخ:

۲۴ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نیروی بازاریاب