همراه اول
ایران تلنت
استخدام
Expert support for location-based notification systems

همراه اول

تهران

حقوق:

47504215

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۳ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
پشتیبانی ابزار ها، نرم افزارها، روشها و فناوری مرتبط با پلتفرم GAS به صورت سیستماتیک نظارت بر عملیات مربوط به آمادگی فنی _ عملیاتی زیر سیستم های پلتفرم GAS به منظور اطمینان از کارکرد صحیح این سیستم ها پشتیبانی درخواست ها و مشکلات واحدهای اداره کل کسب و کار سازمانی به منظور تسهیل استفاده بهینه سایر اداره ها از نرم افزار های مرتبط مشارکت در تامین و هماهنگی ابزار ها و وسایل ضروری برای فعالیت های پشتیبانی ابزارها و زیر سیستمها به منظور اطمینان از کارکرد بهینه پلتفرم GAS بررسی داده های سیستم و ماژول های داخلی پلتفرم GAS به صورت دوره ای به منظور شناسایی و رفع اختلالات و مشکلات آنها گزارش گیری و تحلیل وضعیت کارایی پلتفرم GAS به منظور شناسایی و رفع کمبود ها و اختلالات توسعه نرم افزارها، روش ها و فناوری به صورت سیستماتیک به منظور یکپارچه سازی عناصر فرآیند عملیات