گلدیران
میز کار
استخدام
مدیر بازاریابی

گلدیران

تهران (محدوده شمال غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. مبتکران گلدیران به عنوان یکی از زیرمجموعه های گلدیران به یک مدیر بازاریابی حرفه ای با مسئولیت های زیر نیازمند است: . . این موقعیت بخشی از تیم رهبری ارشد شرکت را تشکیل می دهد و کل تلاش بازاریابی را برای همه برندها و محصولات در شرکت اصلی رهبری می کند. این نقش در خارج از شرکت نفوذ گسترده‌تری دارد و بر استراتژی بازاریابی در همه شرکت‌های خواهر و خدمات پشتیبانی تأثیر می‌گذارد. وظیفه آن توسعه و اجرای مؤثر استراتژی‌ها و برنامه‌های بازاریابی ارزش‌افزا از طریق دریچه‌های پروژه (کانال‌ها)، محصول و مصرف‌کننده (خریدار) برای کل تجارت است. برای ارتقای استراتژی کسب و کار و اطمینان از دستیابی به اهداف شرکت، با تمام عملکردهای اصلی همکاری نزدیک دارد. . شغل شامل این عوامل است: . بازاریابی کانال پروژه. . بازاریابی مصرف کننده (محصول). . بازاریابی برند. . تحقیق و برنامه ریزی. . مدیریت بودجه. . مشارکت ذینفعان. . روابط عمومی.. مبتکران گلدیران به عنوان یکی از زیرمجموعه های گلدیران به یک مدیر بازاریابی حرفه ای با مسئولیت های زیر نیازمند است: . . این موقعیت بخشی از تیم رهبری ارشد شرکت را تشکیل می دهد و کل تلاش بازاریابی را برای همه برندها و محصولات در شرکت اصلی رهبری می کند. این نقش در خارج از شرکت نفوذ گسترده‌تری دارد و بر استراتژی بازاریابی در همه شرکت‌های خواهر و خدمات پشتیبانی تأثیر می‌گذارد. وظیفه آن توسعه و اجرای مؤثر استراتژی‌ها و برنامه‌های بازاریابی ارزش‌افزا از طریق دریچه‌های پروژه (کانال‌ها)، محصول و مصرف‌کننده (خریدار) برای کل تجارت است. برای ارتقای استراتژی کسب و کار و اطمینان از دستیابی به اهداف شرکت، با تمام عملکردهای اصلی همکاری نزدیک دارد. . شغل شامل این عوامل است: . بازاریابی کانال پروژه. . بازاریابی مصرف کننده (محصول). . بازاریابی برند. . تحقیق و برنامه ریزی. . مدیریت بودجه. . مشارکت ذینفعان. . روابط عمومی.