دیوار
استخدام
خدمتکار پاره وقت

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

پاره وقت

تاریخ:

۳۰ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
خانم ترجیحا محرد جهت نظافت وتمیزکاری زیر ۳۸ بصورت موردی ویا هفته ای یک روز باحقوق توافقی مورد نیاز میباشد سابقه وحقوق روزانه رو پیام یا واتساب نمایید تا تماس گرفته شود