گلستان
میز کار
استخدام
کارشناس بازاریابی (محصول)

گلستان

تهران (محدوده غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. مشارکت درتدوین استراتژی بازاریابی متناسب با اهداف شرکت . تدوین و بهبود رویه های جاری جهت هماهنگی فعالیتهای بازاریابی با فعالیت های فروش . پیاده سازی امور مربوط به تحقیقات بازار و نظرسنجی از مشتریان . تجزیه و تحلیل روند بازار. مشارکت درتدوین استراتژی بازاریابی متناسب با اهداف شرکت . تدوین و بهبود رویه های جاری جهت هماهنگی فعالیتهای بازاریابی با فعالیت های فروش . پیاده سازی امور مربوط به تحقیقات بازار و نظرسنجی از مشتریان . تجزیه و تحلیل روند بازار