ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
System and Technology Auditor

ايرانسل

تهران

حقوق:

52469975

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● نقش یک قهرمان و تسهیل استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها در عملکرد حسابرسی داخلی. ● پرورش فرهنگ آگاهی از ریسک امنیت سیستم های اطلاعاتی در داخل شرکت. ● توسعه و حفظ روابط کاری سازنده با مشتریان از طریق تماس های فردی و جلسات گروهی برای اجرای بهتر تکالیف حسابرسی. ● انجام ممیزی‌های امنیتی و فناوری ITS و شبکه و بررسی بخش‌های فنی و حوزه‌های عملکردی مختلف در MTNIRANCELL، یعنی گزارش‌دهی برنامه‌ها، سیستم‌ها، امنیت و ممیزی زیرساخت‌ها بر اساس روش‌شناسی تیم ریسک حسابرسی. ● ارزیابی ریسک‌های ذاتی در سیستم‌های اطلاعاتی/فناوری شبکه شرکت و توصیه اقداماتی برای کاهش آنها. ● بررسی ادغام سیستم‌های اطلاعاتی با زیرساخت شرکت و مشاوره به شرکت در مورد اثربخشی و بهینه‌سازی آن با انجام تحلیل ریسک زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و شبکه خدمات شرکت.