جاب ویژن
استخدام
مدیر فروش

رادمن

تهران

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان

تاریخ:

۰۶ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

  •  انجام تحقیقات بازار برای محصولات موجود و جدید شرکت و به منظور شناسایی مشتریان، رقبا، محصولات وارداتی و مقایسه مشخصات فنی و کیفی، قیمت ها و سهم هر یک در بازار و همچنین نظرات و خواسته های مشتریان

  •  جمع آوری، تفکیک و طبقه بندی اطلاعات بدست آمده از تحقیقات بازار و حفظ و نگهداری و به روزرسانی آنها در بانک اطلاعاتی مناسب

  •  تهیه شناسنامه حاوی مشخصات کامل، اطلاعات عوامل فروش و مشتریان با ارتباط از نوع B2B

  •  تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدات بازار و نقاط قوت و ضعف سازمان و برنامه ریزی استراتژیک برای نحوه دستیابی به اهداف بازاریابی

  •  برنامه ریزی بازاریابی، اجرا، نظارت و کنترل دستیابی به اهداف برنامه

  •  بررسی نیازهای تبلیغاتی شرکت و تهیه کمپین یکپارچه برای تبلیغات شرکت

  •  تهیه متن قراردادهای فروش سفارشی و قراردادهای نمایندگی ها با همکاری امور مالی و حقوقی و انجام مذاکرات و پیگیری عقد قرارداد

  •  برقراری ارتباط با نمایندگان و مشتریان در جهت فروش محصولات شرکت - تحقق بخشیدن به اهداف عملیاتی فروش