شیپور
استخدام
پرستار بیمار

اصفهان

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

پروژه ای

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
یکنفر اقا،جهت کمک به بیمار اقا،دربیمارستان صدوقی اصفهان، باتجربه ،قد170حداقل ،و توانمند،خوش اخلاق و باحوصله ،جهت کمک به بیمار،در انجام کارهای شخصی ،نظافتی و... نیازمندیم. لطفا فقط تماس