شیپور
استخدام
منشی و حسابداری

ساری

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۸ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
منشی و حسابداری شرکتی و تبلیغات از ساعت 8 تا ساعت 4 بیمه کامل قرارداد 1ساله بیمه میشود