ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Digital Platform General Manager

ايرانسل

تهران

حقوق:

89276904

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● توسعه و حفظ همکاری درون شرکتی با تیم های مختلف، رابط در سراسر شرکت با گروه شبکه، ITS، بازاریابی، فروش، و بخش های قانونی و نظارتی برای اطمینان از خرید و اجرای استراتژی ها و برنامه های توسعه محصول. ● مدیریت و حفظ روابط با ذینفعان داخلی و شرکای خارجی و تامین کنندگان، حصول اطمینان از استراتژی ها و برنامه های توسعه محصول مناسب. ● ارتباط دائمی با مدیریت سطح بالا و مشارکت در انتخاب جهت گیری P&S دیجیتال برای برآوردن KPIهای بخش دیجیتال ● برای اطمینان از ادغام مناسب P&S دیجیتال MTNIrancell با راه حل های شخص ثالث برای ایجاد ارزش مطابق با مورد تجاری تعریف شده ● هدایت توسعه استراتژی‌های تحویل P&S دیجیتال MTNIrancell برای برآوردن نیازهای شرکت برای پیشنهادات بخش دیجیتال ● ایجاد و رهبری یک تیم هسته ای کوچک و بسیار شایسته که به طور مشترک برای طراحی، توسعه و ارائه بهترین تجربه کاربری ممکن برای همه جنبه های مشتری در خدمات و کانال های دیجیتال ایرانسل کار می کنند. ● ایجاد قابلیت دیجیتال MTNIrancell برای پشتیبانی از ارائه استراتژی اپراتور دیجیتال. ● همکاری با تمام شرکای خدمات دیجیتال ایرانسل برای ارائه شناخته شده ترین خدمات تجربه مشتری در حوزه دیجیتال. ● توسعه و مدیریت پورتفولیوی پروژه های دیجیتال و مدیریت چرخه عمر خدمات فعلی/گسترش یافته و کانال های دیجیتال. ● متمرکز کردن نظارت بر ابتکارات P&S دیجیتال اغلب ناهمگون و اطمینان از تحویل به موقع خدمات/سکوهای دیجیتال ایرانسل. ● همکاری با واحدهای تجاری برای بهبود تصمیم گیری دیجیتال در مورد انتخاب های فناوری و پیاده سازی و ادغام محصولات شخص ثالث. • تدبیر در چرخه حیات کلیه خدمات دیجیتال و تصمیم گیری در مورد خاموش کردن P&S خاصی که از مجموعه دیجیتال ایرانسل حذف شده است. ● ترسیم قابلیت های دیجیتال به اولویت های استراتژیک و ارائه جهت استراتژیک برای جذب خدمات دیجیتال مورد نیاز کاربران با استفاده از ترکیبی از محصول و خدمات مرتبط و داده های مشترک. ● تقویت همکاری با اشخاص ثالثی که مالک یا می توانند محصولات و خدمات دیجیتال کلیدی را به ایرانسل ارائه دهند. ● اطمینان از انطباق همه محصولات و خدمات دیجیتال MTNIrancell، مدل‌های تجاری و GTM با مقررات محلی حاکم بر محصولات و خدمات در ایران. ● ردیابی امکانات فناوری با افق دو تا پنج ساله متمرکز بر همگرای IT و خدمات دیجیتال. ● هدایت انتخاب فناوری های مناسب و مذاکره/مدیریت قراردادها با تامین کنندگان برای دستیابی به اهداف ROI در پلتفرم های دیجیتال. ● برای اطمینان از یکپارچگی و جریان آزاد اطلاعات بین تیم های توسعه کسب و کار و تحویل پلت فرم، تضمین هر دو نگرانی تیم که در چرخه های توسعه کسب و کار دیده می شود. ● برای اطمینان از اینکه همه پیشنهادات P&S دیجیتال MTNIrancell بر اساس محدوده تعریف شده آماده و در حال اجرا/عملکرد هستند.