ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Enterprise Product Development Specialist

ايرانسل

تهران

حقوق:

51617361

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۸ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
* مهارت‌های فنی قوی برای شناسایی ادغام مورد نیاز برای راه‌حل‌های توسعه‌یافته آینده براساس زیرساخت‌های موجود mtn n irancell. * شناسایی موانع قبل از توسعه محصول جدید، به اشتراک گذاشتن با تیم و ارائه توصیه‌هایی برای غلبه بر آن. * تجزیه و تحلیل عملکرد و عملکرد محصولات سازمانی فعلی و ارائه ارائه‌های فنی توضیح مشخصات فنی محصولات. * شروع، توصیه و پی‌گیری اصلاح و بهبود محصولات موجود براساس نیازهای تجاری و روند فن‌آوری. * ارزیابی فن‌آوری، ارتباط با تحقیقات بازار برای شناسایی و جذب تقاضای بازار و توسعه محصولات نسل بعدی برای به حداکثر رساندن درآمد و سود. * نظارت بر کارایی فرآیندهای توسعه و پیاده‌سازی و کمک به تلاش‌های بهبود مستمر. * تعریف برنامه آزمایش و اجرای خدمات جدید / پیشرفته uat / pit. * ایجاد مورد تجاری و تهیه مطالعات امکان‌سنجی در مورد فرصت‌های محصول جدید. * کمک به مدیر توسعه محصول در ارائه نقشه راه ebu و پایبندی به اولویت‌های مورد توافق. * ارائه گزارش پیشرفت منظم براساس وظایف محوله. * ایجاد و اثبات مواد بایگانی و مستندات مربوطه و بولتن‌های ارتباطی.