کاریابی های حضوری
استخدام
حسابدار

خمینی شهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
حسابدار