شیپور
استخدام
مشاوره املاک

تهران

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۱۶ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
• اگر به درآمد بی انتها فکر می کنید • اگر از روحیه کارآفرینی برخوردارید • اگر می خواهید توانایی خودتان را برای یک کسب و کار شخصی بیازمایید مشاوره املاک را نزد بارمان ( بنیانگذار سیستمهای معاملاتی سازمان یافته) شروع و تجربه کنید. شما کارمند حقوق بگیر نیستید، بلکه با امکاناتی که ما در اختیار شما می گذاریم خودتان صاحب کسب و کار هستید. هرچه بیشتر برنامه ریزی کنید، وقت بگذارید و بدوید به درآمد بیشتری دست خواهید یافت. اگر روحیه کارمندی دارید وقتتان را پیش ما تلف نکنید. ما به دنبال کارآفرینان میگردیم. اگر به خلاقیت خود باور دارید ، بارمان مناسبت ترین محیط برای شما می باشد.