کارگاه تولیدی دستگاه های الکترونیکی
جاب ویژن
استخدام
نیروی خدماتی - آقا

کارگاه تولیدی دستگاه های الکترونیکی

کمالشهر

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نیروی خدماتی و جهت کار در کارگاه .