کاریابی های حضوری
استخدام
تولید

کرج

حقوق:

از 5 میلیون تومان تا 7میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۰ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
تولید